Fysiek Goud of Platinum

Fysiek goud of platinum – what to do?

Onze website staat in het teken van het kopen van fysiek goud. Dat hebben we niet zonder reden gedaan. We hebben hiervoor gekozen omdat wij denken dat het aanschaffen van een dergelijk product en het maken van een dergelijke investering er toe kunnen leiden dat jij een bepaalde zekerheid over je heen krijgt. Naast dat je geld ontvang voor de investering die je maakt, kun je namelijk ook terugvallen op een bepaald edelmetaal op het moment dat wereldwijd er een valutacrisis is. Bij de afweging tussen fysiek goud of platinum spelen andere aspecten een rol.

We hebben deze pagina over de keuze tussen fysiek goud of platinum meegenomen omdat we vinden dat mensen voldoende informatie moeten hebben voordat ze een keuze gaan maken. Het gaat hierbij om informatie die zowel bruikbaar is op het moment dat je een keuze tussen één van de twee moet maken, als informatie die bruikbaar is als achtergrondinformatie in het algemeen. Fysiek goud of platinum kopen is daarmee een keuze tussen twee relaxte opties, waarbij jouw persoonlijke voorkeur zoals vrijwel altijd de doorslag moet gaan geven.

Fysiek goud of platinum – de voordelen van goud

Omdat jouw persoonlijke voorkeuren uiteindelijk de doorslag moeten gaan geven, raden we je aan om het een en ander van tevoren goed af te wegen. Dat betekent dat de keuze tussen fysiek goud of platinum niet zo maar gemaakt mag worden; je moet hier rekening mee houden en de beslissing in jouw voordeel laten uitpakken. Daarom hebben we eerst de voordelen van goud op een rijtje gezet. Goud is als investeringsvehikel natuurlijk beroemd en berucht. Mensen zien het verloop van de koers van goud en maken zich snel zorgen.

Die koers vliegt namelijk alle kanten op en de waarde van het goud fluctueert rustig mee. Dat is iets waar je een groot voordeel uit kunt halen bij de keuze tussen fysiek goud of platinum. Want om de een of andere reden is die prijsontwikkeling, die onstuimige markt en alles dat hier mee te maken heeft, sterk in het voordeel van mensen die willen investeren in fysiek goud of platinum. Dat wordt in dit geval natuurlijk fysiek goud, omdat hiermee op de korte termijn de hoogste investeringswinsten en rendementen op te behalen zijn.

En dat is voor veel mensen een mooie drijfveer om de investering al dan niet te maken. Gelukkig realiseren veel mensen zich dat en wordt het hierdoor mogelijk om de keuze tussen fysiek goud of platinum eenvoudiger te maken. Je kunt door te speculeren op sterke koersstijgingen of sterke koersdalingen snel en eenvoudig inspelen op ontwikkelingen die op een bepaald moment plaatsvinden op de markt voor grondstoffen. Goud speelt daarbij een belangrijke rol en dat zorgt er voor dat de keuze tussen fysiek goud of platinum voor jou niet zo moeilijk is als die lijkt.

Fysiek goud of platinum – de voordelen van platinum

Met het benoemen van de voordelen van goud zijn we er natuurlijk niet. It takes two om een goede beslissing te maken en dat is bij de afweging tussen fysiek goud of platinum natuurlijk ook zo. Het grote voordeel van dit product, platinum, is dat het nog niet is ontdekt door het grote publiek. Dat betekent dat er wel in gehandeld wordt, maar dat die handel niet zo gevoelig is voor de schommelingen in het sentiment en in de wereldeconomie waar goud zo gevoelig voor is. Dat is een niet te onderschatten voordeel.

Een ander voordeel van dit product bij de keuze tussen fysiek goud of platinum, is dat platinum een grondstof is die in veel verschillende producten wordt gebruikt. Dat betekent dat met het aantrekken van de markt voor grondstoffen en indirect de gehele economie, de keuze tussen fysiek goud of platinum ook weer een stukje eenvoudiger wordt gemaakt. Dit is weer een aspect dat je mee moet nemen in deze toch niet eenvoudige afweging. Het laatste aspect bespreken we in de alinea hieronder waarin nog één voordeel wordt benoemd.

Dit voordeel in de strijd tussen fysiek goud of platinum is niet onbelangrijk. Het raakt aan het punt dat in de vorige alinea is beschreven, namelijk de industriële vraag op de markt voor grondstoffen. Bij de keuze tussen fysiek goud of platinum is het niet onbelangrijk om hier rekening mee te houden. Want het is nu eenmaal zo dat het kiezen voor een van de twee hier voor een deel op gebaseerd moet zijn. Wat is het geval? Je weet vrijwel zeker dat het afzet gebied van platinum groot blijft, terwijl een ‘black swan’ er voor kan zorgen dat goud in één keer niets meer waard is.

Fysiek goud of platinum – juist, en nu?

Op deze pagina hebben we voordelen van beide onderwerpen besproken. Dat hebben we niet zonder reden gedaan. We denken dat de keuze tussen het kopen van fysiek goud of platinum niet eenvoudig is. Toch willen we je ook niet de kans ontzeggen om deze keuze op de juiste manier te maken. Daarom hebben we voordelen van beide producten gegeven en zijn we verder niet dieper ingegaan op de nadelen. Dat laten we aan jou en aan de research die je wilt gaan doen. En op je gevoel.

Want dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste bij de keuze tussen fysiek goud of platinum: je gevoel. Wat voel je bij het ene product en wat voel je bij het andere product? En heeft dat gevoel invloed op hoe je uiteindelijk omgaat met de keuze die je wilt maken? Dat geldt voor de keuze voor een auto en voor de keuze tussen fysiek goud of platinum. Denk dus altijd goed na voordat je aan de slag gaat en houd rekening met alles dat te maken heeft met dit onderwerp. Pas dan kun je echt met zekerheid zeggen dat je de juiste keuze hebt gemaakt.