Goud Koers

De goud koers – op basis waarvan

We beginnen deze pagina over de goud koers met een simpele constatering. We weten niet precies hoe de waarde van goud en alles dat hier aan terug te koppelen is, tot stand komt. Er is een aantal factoren aan te wijzen dat invloed heeft op de prijs die je op de wereldmarkt betaalt, maar het is nooit een op een duidelijk hoe dit nu precies de waardeontwikkeling beïnvloedt Dat is op zich ook niet erg. Het is veel belangrijker om te weten dat ontwikkeling van de waarde van goud op bepaalden manieren historische patronen volgt. Daarom hebben we deze pagina ook toegevoegd.

Je krijgt in feite een ‘crash course’ goud koers. Nu is het woord ‘crash’ in combinatie met het woord
‘koersen’ nooit echt gelukkig, maar we gaan er voor het gemak maar even vanuit dat het de lading dekt. De goud koers en hoe deze tot stand komt, is geen rocket science. Integendeel, want het is gewoon gebaseerd op de meeste eenvoudige marktprincipes van vraag en aanbod. Hoe groter de vraag, hoe kleiner het aanbod en een des te hogere prijs heb je te betalen. Tot zo ver is het allemaal betrekkelijk eenvoudig te volgen. Maar welke factoren spelen nog meer een rol?

Factoren die de goud koers beïnvloeden

Er zijn ongelooflijk veel factoren te noemen die prijs van goud negatief dan wel positief beïnvloeden. Omdat wij de beroerdste niet zijn en we graag jou wat te lezen bieden, hebben we er voor gekozen om het een en ander toch op deze pagina weer te geven. Op deze manier weet je namelijk precies wat welke factoren precies kunnen doen met de goud koers. Daar kun je je voordeel mee doen op moment dat je overweegt om fysiek goud te kopen en aan te schaffen vanuit de winkel.

De goud koers wordt bepaald door de handel op de wereldmarkt. Daarmee raken we direct aan de eerste factor. Er zit namelijk een speculatieve component in de samengestelde koers en dus prijs. Deze component wordt gevormd door alle handelen die geld aan de markt onttrekken om fysiek goud te gaan kopen. Dit is het herverdelen van schaarste, een bekend begrip uit de economie. De hele economie draait om het herverdelen van schaarste. Hoe hoger de schaarste, hoe hoger de prijs. Dat is voor de goud koers niet anders.

Maar zo simpel is het niet om de goud koers te bepalen, laat staan om de ontwikkelingen te duiden die je soms waar kunt nemen bij het bepalen van de prijs van goud. Want er is meer tussen hemel en aarde. Het speculatieve element zit hem vooral in het feit dat er geen echt product ten grondslag ligt aan de goud koers. Natuurlijk, er is de grondstof goud, die wordt gebruikt bij een aantal zeer hoogwaardige producten. Maar dat is niet waar we het hier over hebben. Mensen gebruiken goud namelijk ook om risico’s af te dekken.

En daarmee wordt de goud koers en de waarde van goud in relatie tot het fysieke product behoorlijk beïnvloedt. Wat heet, op een enkele dag kan de waarde van één ounce goud (31 gram ongeveer) nogal fluctueren. Soms met luttele procenten per dag. Dat zit hem in het speculatieve karakter van goud (iets dat je overigens ook bij aandelen en in mindere mate bij obligaties tegen komt). De goud koers is daarmee ook een afspiegeling van de mate waarin investeerders en mensen met een dikke beurs bereid zijn om risico’s te nemen.

Hoe om te gaan met een fluctuerende goud koers

Je bent waarschijnlijk op deze pagina beland omdat je wilt leren om te gaan met alle aspecten van het fysiek goud kopen. Dan is het erg belangrijk en zo niet elementair dat je weet om te gaan met de inherente onzekerheid die is ingebouwd bij de goud koers. Deze koers bepaalt namelijk in grote mate hoe de waarde van het door jou aangeschafte goud zich door de jaren heen gaat ontwikkelen. Het kan nogal problematisch zijn en voor een hoop zenuwen zorgen dat je de prijs sterk ziet stijgen en dalen.

De vraag is hoe je om dient te gaan met een fluctuerende goud koers. Hier kunnen we kort over zijn: er is geen enkele manier waarop je dit kan voorkomen. Je moet altijd in je achterhoofd houden dat de goud koers er voor kan zorgen dat het geld dat je hebt geïnvesteerd in goud een mooi rendement oplevert. Een negatief rendement en daarmee verlies (op de korte termijn overigens) kan iets heel anders betekenen voor je persoonlijke situatie. Houd daar rekening mee voordat je begint met het aanschaffen van fysiek goud.

Wat moet je nog meer weten over de goud koers

Misschien nog wat onderbelicht op deze pagina over de goud koers, is de mate waarin je zelf invloed uit kunt oefenen op die koers. Die is nul. Behalve door de economie draaiende te houden of juist te laten klappen. We moeten dat toelichten. De economie is een goede indicator van de ontwikkelingen op het gebied van de prijs van goud. Grofweg gezegd kunnen we stellen dat naarmate er meer economische groei beschikbaar komt, er een lagere prijs voor goud komt. Goud wordt gezien als veilige haven voor beleggers.

En dat heeft zijn weerslag op de goud koers. Deze goud koers is namelijk voor een groot deel gebaseerd op hoe de wereldeconomie op een bepaald moment presteert. Presteert de economie goed? Dan is de kans groot dat de prijs van goud daalt. En vice versa. Voor een goed begrip van hoe de markt precies in zijn werk gaat, moet je dus goed zoeken naar de mogelijkheden en goed kijken naar de economie zich ontwikkelt. Doe je dat? Dan ben er klaar voor en kun je snel goud kopen en bestellen!